• Цялостна поддръжка на общите части в една жилищна сграда.
  • Ремонт и поддръжка ВиК инсталации
  • Поддръжка на електрическата инсталацията
  • Ремонти на стени и фасади.
  • Доставка и монтаж на дограми в общи части.
  • Ремонт на покриви.
  • Поддръжка и преглед на асансьорната уредба.
  • Поддръжка и преглед на домофонната уредба.
  • Почистване на входа.
  • Осигуряване на охрана и видео наблюдение на блока.
  • Поддържане на градинки, детски площадки и зелени площи пред блока