Домоуправител:

С новоприетите изменения в Закона за управление на етажната собственост, всяка сграда трябва да има избран домоуправител. На собствениците са дава възможност да възложат тези задължения на фирми специализирани в тази област.

Екипът ни управлява и поддържа  многофамилни жилищни сгради на територията на Варна.

Дейности:

 • Провеждане на общите събрания, според Закона за управление на етажната собственост.
 • Водене на Домова книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината.
 • Представляване на етажната собственост пред всички институции и дружества, с цел опазване на нейния интерес.
 • Подготовка на документи за участие на сградата в националната програма за енергийна ефективност.
 • Следене за спазване на разпоредбите на наредбата за безопасност на асансьорните съоръжения.
 • Администриране на документи свързани с асансьора, както и следене за навременното и правилно извършване на годишен технически преглед на съоръжението. Съгласно промени в наредбата от 2015 г. асансьорите трябва да минават ежегодни технически прегледи, като ангажимент на управителя е да избере лицензирана фирма, която да извърши прегледа.

Касиер:

Събирането на таксите в една многофамилна сграда е един от най-трудните и изискващи отговорност и морал процеси.

Администрирането на вземанията се извършва в извънработно време след 18,00 часа, като става от апартамент на апартамент.

Всяка сграда има отделна касова наличност и всеки собственик в съответната сграда, може да се запознае в наличността по нея.

Дейности:

 • Разпределяне на дължимите от всеки собственик суми, след получаване на необходимите фактури от доставчиците на услуги.
 • Поставяне на уведомление за дължимите суми, поне три дни преди датата на събиране на таксите.
 • Справка за задължения и платени такси.
 • Събиране на сумите по предварително уточнен график и час. Предлагаме възможност за заплащане на дължимите такси чрез системата на Ипей и Изипей
 • Плащане на задължения на етажната собственост към ЧЕЗ, ВиК, асансьорни сервизи и т.н. Важното, което трябва да знаят нашите клиенти е, че несъбраните суми от определен собственик са наш ангажимент и те няма да се разпределят върху останалите живущи в сградата.
 • Важното, което трябва да знаят нашите клиенти е, че несъбраните суми от определен собственик са наш ангажимент и те няма да се разпределят върху останалите живущи в сградата.
 • Важното, което трябва да знаят нашите клиенти е, че несъбраните суми от определен собственик са наш ангажимент и те няма да се разпределят върху останалите живущи в сградата.